26 augustus 2020

CDA nieuwsbrief augustus 2020: De politiek kan ons niet scheiden

De politiek kan ons niet scheiden
De politiek krijgt dat niet voor elkaar
Al komen er nog zo beroerde tijden
De politiek drijft ons niet uit elkaar

(Jaap Fischer, De Euromoord)

Naarmate de bestuursperiode van Hart voor Hilversum, VVD, D'66 en GroenLinks verstrijkt, wordt de Hilversumse politiek steeds interessanter en onze fractie daarmee steeds hechter. Een frisse coalitie, blakend van zelfvertrouwen bij de start in 2018, ontpopte zich vóór het zomerreces in diverse politieke kwesties als een dwarse bestuurder, wars van tegenspraak of wijze raad. Dat in ons Hilversum maar liefs 31 (!) buurtverenigingen zich genoodzaakt hebben gevoeld een burgerinitiatief te starten om invloed uit te kunnen oefenen op het voortdenderende beleid, is voor een coalitie die burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan niet zomaar een signaal, maar een luide klaroenstoot.

Lees verder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.