08 juni 2019

CDA nieuwsbrief juni 2019: een overvolle agenda

Een overvolle nieuwsbrief en overvolle agenda's voor onze fractieleden: de kadernotabehandeling komt eraan wat veel tijd en aandacht vergt en ondertussen spelen er nog een hoop andere zaken.

Zo wisselen amendementen en moties elkaar in hoge snelheid af, zijn mediacampagnes in volle gang, een legendarische voetbalwedstrijd is gespeeld, 'verbluffende' ontdekkingen zijn gedaan en een lief beeldje is weer op de juiste plek gezet.

Voor het bestuur zijn het ook bijzondere tijden. Tijdens een boeiende ALV droeg CDA-prominent en bijzonder gewaardeerde waarnemend voorzitter Hajé Walch, de voorzittershamer over aan Taco Braber. Het einde van een tijdperk met Hajé aan het roer. Wij danken Hajé van harte voor al het werk dat hij de afgelopen jaren voor onze afdeling heeft verricht en zal blijven verrichten, want hij heeft het bestuur nog zeker niet verlaten! Taco wensen we heel veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie als voorzitter.

Lees verder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.