08 juni 2019

CDA stelt art. 41 vragen: geld voor duurzaamheidsleningen is op

Met 40.000 woningen, waarvan er veel van voor de jaren 60, kent het verduurzamen in Hilversum zeer grote uitdagingen. Een van de grootste CO² besparingen is te behalen door het isoleren van woningen. Dit is gelukkig ook de prioriteit van dit college.

Voor het verduurzamen van een woning kan een inwoner of maatschappelijke organisatie een voordelige lening afsluiten via het revolverend duurzaamheidsfonds. Echter op de website van de gemeente Hilversum staat het volgende vermeld: “Helaas is het op dit moment niet mogelijk om gebruik te maken van deze regeling. Het fonds heeft op dit moment onvoldoende middelen”.

Omdat de ambities enorm zijn en omdat iedereen in staat moet worden gesteld om te verduurzamen is het zeer onwenselijk dat dit fonds geen middelen meer ter beschikking heeft. Daarom heeft het CDA de volgende vragen opgesteld:

  • De CDA fractie is van mening dat het revolverend duurzaamheidsfonds een belangrijk instrument is bij het behalen van de CO² doelen, is de wethouder het hiermee eens?

  • Hoelang is het fonds al zonder middelen?

  • Hoeveel aanvragen (particulier/maatschappelijk) kunnen er op dit moment niet worden gehonoreerd? 

  • Waarom heeft de wethouder de raad niet proactief geïnformeerd?

  • Kan de wethouder aangeven op welke termijn het fonds weer over middelen kan beschikken en hoe gaat hij de raad informeren?

Jacobine van Dijk
Gerben van Voorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.