31 mei 2019

CDA stelt vragen over miljoeneninvestering Sociaal Plein

Al tijden heeft de raad geen zicht op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein in Hilversum.
Dit is zorgelijk. Zorgelijk omdat er kritische rapporten zijn verschenen waarbij wettelijke normen worden overschreden, maar ook zorgelijk omdat wij als gemeenteraad zonder zicht op de ontwikkelingen onze controlerende en kaderstellende rol zeer moeilijk kunnen uitvoeren. Op diverse momenten heeft het CDA Hilversum dit aan de wethouder en het college duidelijk gemaakt. Maar mailtjes bleven onbeantwoord en toezeggingen werden niet nagekomen.

Iedereen heeft z’n rol en z’n taak in het politieke bestel. Wethouders en raadsleden zouden zich echter samen verantwoordelijk moeten voelen voor het goed en gedegen besturen van Hilversum. Raadsleden stellen daarbij kaders en controleren het college. Omdat deze essentiële taak voor een gemeenteraad niet uitvoerbaar is als er vanuit de wethouder geen informatie wordt verstrekt, heeft het CDA Hilversum, samen met de SP en de PvdA tijdens de raadsvergadering van 29 mei j.l. een motie ingediend om weer grip te krijgen op de taken die zij moet uitvoeren.

De coalitie heeft echter de rijen gesloten gehouden en heeft de motie weggestemd.

Een goede evaluatie is noodzakelijk bij een investering van ruim € 3,3 miljoen en een verhoging van het budget van € 1,1 miljoen per jaar en daarom heeft het CDA Hilversum vandaag Artikel 41 vragen ingediend.

Lees hier de motie die met 9 stemmen (CDA, SP, PvdA, LH) voor en 26 tegen is verworpen.

Lees hier de artikel 41 vragen 
 

Gerben van Voorden
(Raadslid CDA Hilversum)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.