12 maart 2019

CDA Tour d’Electrique

Op vrijdag 15 maart vraagt het CDA in de regio Gooi en Vechtstreek aandacht voor de thema’s wonen en duurzame mobiliteit. Om 11.00 uur wordt afgetrapt bij garage van Beers waar Dennis van Beers ons uitleg zal geven over de mogelijkheden van goedkoop elektrisch rijden. In een vraaggesprek met de heer Ernst van der Meijde van Wibaut, zal provinciale staten kandidaat Marleen Sanderse ingaan op de mogelijkheden van binnenstedelijke vernieuwing. Na een korte tocht  door Hilversum en Wijdemeren zal wethouder Rosalie van Rijn ons mogelijkheden wijzen om te ‘bouwen in de wei’.

Het programma is als volgt:
11.00 uur verzamelen bij Garage van Beers (Korte Noorderweg). 
11.10 uur uitleg noodzaak tot binnenstedelijke vernieuwing.
Gesprek met de heer Ernst van der Meijde van Wibaut. https://www.kortenoorderweg.nl 
11.20 uur vertrek in konvooi richting Wijdemeren
11.40 uur uitleg over noodzaak tot vinden extra lokaties ‘Bouwen in de wei’
12.00 uur vertrek richting Laren
12.30 uur flyeren op markt Laren
14.00 uur terug in Hilversum

CDANH over wonen:
De provincie Noord-Holland is populair. Alle gebieden van de provincie hebben hun eigen unieke aantrekkingskracht. Het zuidelijk deel van de provincie is dichtbevolkt en heeft te maken met een forse druk op de woningmarkt. Dit komt door een groei van de bevolking, een trek naar deze regio, de trend om langer thuis te blijven wonen en meer eenpersoonshuishoudens. De huizenprijzen stijgen en er is een grote behoefte aan extra woningen. Het CDA wil dan ook dat de provincie zijn rol pakt als aanjager van woningbouw. Ruimte bieden is daarbij het devies, waarbij het CDA het voorstel van de gemeenten in Noord-Holland Noord om meer woningen te bouwen accepteert.

CDA NH over de overstap naar elektrisch rijden:
Er liggen mooie kansen voor de logistieke sector in onze provincie. In het klimaatakkoord wordt gesproken over het elektrificeren van gemotoriseerd transport. Deze kansen willen wij, samen met partners uit het bedrijfsleven en andere belanghebbenden, verzilveren. Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer over water in grote steden, overslag van goederen via bijvoorbeeld logistieke hubs en innovatieve stadsdistributie, biedt mogelijkheden in deze sector. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.