19 december 2020

De start van een nieuw sociaal contract, terug naar de menselijke maat

De start van een nieuw sociaal contract, terug naar de menselijke maat

De Hilversumse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 9 december jl. unaniem een motie aangenomen om te onderzoeken hoe binnen de gemeente de afdeling debiteurenbeheer beter kan gaan samenwerken met het team schuldhulpverlening. 

Het is het CDA al jaren een doorn in het oog dat beide afdelingen vanwege onder andere privacywetgeving niet met elkaar mogen communiceren. Dit is een typisch voorbeeld van hoe mensen door computersystemen en het daardoor wegvallen van de menselijk maat, tussen wal en schip kunnen raken.

Ongeveer 4.000 huishoudens in Hilversum kampen met problematische schulden. Daarvan melden er zich jaarlijks ongeveer 400 bij de gemeentelijke schuldhulpverlening en worden er jaarlijks ongeveer 150 toegelaten tot een schuldregeling waarmee ze na 3 jaar schuldenvrij zijn. Er zijn ongeveer 650 inwoners die in een schuldregeling zitten. Wij als gemeente hebben de wettelijke plicht om deze mensen te helpen en daarvoor is beleid gemaakt.

Doordat de gemeente ook belastingen int, is de gemeente echter in ruim 80% van de gevallen ook schuldeiser. Terwijl mensen doordat ze schulden hebben hun belasting niet meer kunnen betalen, lopen deze belastingschulden door boetes steeds hoger op. Zo komt het veelvuldig voor dat afdeling schuldhulpverlening met de eigen collega's van debiteurenbeheer om de tafel moet gaan zitten om tot een betalingsregeling of kwijtschelding te komen.

Het oplopen van belastingschuld met alle nare correspondentie die daarbij komt kijken, opgeteld bij de al bestaande schulden, zorgen voor stress voor de mensen/gezinnen die hiermee te maken hebben. Als er afstemming is tussen de afdeling debiteurenbeheer en de afdeling schuldhulpverlening, dan scheelt dat een hoop ellende en ook een hoop werk!  Met deze aangenomen motie die vraagt om te onderzoeken hoe beide afdelingen beter kunnen gaan samenwerken, maken we daar hopelijk een goede start mee. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.