08 juni 2019

Dossier 'stationsgebied' voorlopig gesloten

'Het belooft wat te worden vanavond', kondigde Gooi- en Eemlander journalist Leander Mascini al aan op Twitter, 'CDA Hilversum wil dat uitkomsten verbindingsonderzoek terug gaan naar de raad: ’We willen Scheepers aan zijn woord houden’. 

En met resultaat: het amendement 'Onderzoek verbinding Oost-West ontwikkeling Stationsgebied' van Evert Jan Kruijswijk Jansen werd unaniem aangenomen door de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei j.l. 

Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek Oost-West eerst aan de raad zullen worden voorgelegd, voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Voor wat betreft het CDA Hilversum is hiermee het hoogst haalbare bereikt en kunnen wij enigszins tevreden dit dossier (voorlopig!) sluiten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.