03 mei 2020

Géén Afsluiting zonder ontsluiting

Het voorstel van het college van B&W om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, wordt op 6 mei plenair besproken in de gemeenteraad. Volgens CDA Hilversum is het onjuist om dit besluit te nemen zonder concrete oplossing aan te dragen voor de gevolgen van dit besluit.

Géén Afsluiting zonder ontsluiting

De discussie over de toekomst van de ‘kleine spoorbomen’ nadert zijn hoogtepunt: na jaren discussie, zoeken, passen en meten is er dan nu een variant uitgekomen die niet alleen op draagvlak kan rekenen bij de meeste Hilversummers inclusief de leden van de klankbordgroep, maar ook de enige echte oplossing is die de veiligheid van de spoorwegovergang daadwerkelijk verbetert. Gemakkelijk besluit zou je zeggen, maar dat is slechts schijn…

Het grote pijnpunt voor herinrichting van de Kleine Spoorbomen is niet het voorstel zelf, maar de negatieve gevolgen die dit besluit zal hebben op de verbinding tussen Oost en Centrum en de te verwachten extra druk op de Johannes Geradtsweg.

Het CDA vind het getuigen van onbehoorlijk bestuur als er wel een besluit genomen wordt over het afsluiten van deze overgang, maar geen oplossing geboden wordt voor de gevolgen van deze afsluiting.

Wethouder Arno Scheepers, portefeuillehouder Kleine Spoorbomen, zegde toe om op korte termijn met de bewoners van de Johannes Gerardtsweg in gesprek te gaan over maatregelen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Voor oplossingen op de lange termijn gaat het over de mobiliteitsvisie 2040 die de discussie over verdergaande maatregelen als een ‘weg langs de hei’ zal heropenen.

De feitelijke aanpassing van de Kleine Spoorbomen gaat niet eerder dan begin 2022 van start. Eerst moet de Oosterengweg weer open voor het verkeer na afronding van de werkzaamheden rondom de HOV-busverbinding in ’t Gooi, en er moet een ontwerp voor herinrichting van de Kleine Spoorbomen worden gemaakt.

Het CDA Hilversum is van mening dat het onjuist is om nu een besluit te nemen over afsluiting van de kleine spoorbomen, zonder de gevolgen van dit besluit daadwerkelijk te addresseren. CDA Hilversum stelt daarom voor om niet met de realisatie van KL29 aan te vangen voordat de effecten daarvan zijn onderzocht in het kader van de mobiliteitsvisie 2040 en hiervoor concrete oplossingsrichtingen door de raad zijn vastgesteld, en tegelijkertijd met het sluiten van de kleine spoorbomen gestart kan worden met de uitvoer van deze oplossingen.

Olaf Streutker
Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.