12 maart 2020

Het CDA maakt zich grote zorgen over theater Gooiland

Op 11 maart bereikte ons het bericht dat de gemeente Hilversum Gooiland Theater niet langer financieel steunt waardoor het theater genoodzaakt is om de programmering vanaf seizoen 2020/2021 te stoppen. De CDA fractie is van dit bericht geschrokken, zeker gezien de waarde dat het theater voor Hilversum als centrumgemeente heeft.

Daarom heeft de CDA fractie in de commissievergadering van 11 maart de onderstaande vragen aan de wethouder gesteld. De vragen worden in week 12 beantwoord.

  • Wat vindt het college van de onstane situatie?
  • Welke acties heeft het college ondernomen om deze dreigende sluiting te voorkomen?
  • Welke betekenis heeft het theater voor de gemeente Hilversum?
  • Klopt het dat het gaat om een tekort van €50.000 per jaar?
  • Is de gemeente bereid om op korte termijn met het theater om tafel te gaan om te zoeken naar
  • eventuele alternatieve financieringsvormen?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.