15 april 2013

Hoogwaardig Openbaar Vervoer en het CDA

Is het CDA voorstander van Hoogwaardig Openbaar Vervoer?

Ja, maar alleen uitgevoerd met Lightrail en niet met bussen. Dit staat letterlijk in ons huidige verkiezingsprogramma.

 

Toen de raad zich uitsprak over de HOV stemde het CDA toch tegen, waarom?

Het toen voorliggende voorkeurstracé was absoluut niet verrailbaar en daarmee was Lightrail niet mogelijk. Net als meerdere partijen in de raad is toen als voorwaarde alsnog gevraagd om verrailbare tracés.

 

Ondanks dat de provincie nog steeds uitgaat van bussen was het CDA toch voor het krediet om ondermeer belanghebbenden te consulteren en verder technische voorbereidingen te treffen, waarom?

Het zou toch gênant zijn als het CDA tegen burgerparticipatie zou zijn, ook al blijft de provincie uitgaan van bussen.

 

Wat is het voorkeurstracé van het CDA?

Ons tracé stopt bij de kop van het Teleacgebouw. Uitgaande van Lightrail dus geen verder tracé achter Entrada en het huidige busstation. Met Lightrail hoeft er niet gekeerd te worden. Reizigers kunnen van daar direct het treinstation op en binnen korte afstand naar de stads- en streekbussen. Overigens vindt het CDA dat de route langs het Wandelpad verdiept moet worden uitgevoerd.

 

Het is toch een illusie dat er direct Lightrail komt?   

Er wordt al geruime tijd nagedacht over Lightrailverbindingen met Utrecht en Almere. Later alsnog rail aanbrengen vinden wij geldverspilling als het nu direct kan. De HOV zal niet eerder in gebruik komen dan 2017/2018, dus voortschrijdend inzicht moet je niet uitsluiten.

 

Wanneer de tracés definitief zijn, zelfs later verrailbaar, maar de provincie blijft bij busvervoer is het CDA dan voor of tegen?

Het CDA zal dan tegen stemmen. Zo zal het aantal bussen, er wordt wel gesproken over 16 in een uur, een lange stoet overlast bezorgen terwijl met Lightrail veel minder ritten nodig zijn.

 

Wat zijn de voordelen van HOV voor de Hilversummers?

Een snelle verbinding naar en terug van het toekomstige zorgpark Monnikenberg, minder stadsbussen in het verkeer. Verder wordt door de provincie nog een “lokkertje” ingepast, een tunnel onder de spoorweg op de Oosterengweg. Een gemiste kans van het IBP kan alsnog gerealiseerd worden.

 

 

Ed Reijn, 15 april 2013

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.