02 december 2017

Iedere week Koopzondag?

In de Gooi en Eemlander van 2 december bleek dat B&W een aanvraag van de centrumwinkeliers van Hilversum heeft gehonoreerd om de eerste 18 zondagen van 2018 als koopzondag aan te wijzen.

Ondanks het feit dat deze aanvraag past binnen de eerder vastgestelde kaders, verbaast het de CDA fractie zeer dat het huidige college een dergelijke aanvraag goedkeurt nog voordat de discussie over verdere verruiming van koopzondagen in de raad is gevoerd. Zoals terecht door de verslagever van de Gooi en Eemlander opgemerkt, houdt dit in dat zonder verdere verruiming 6 mei de laatste reguliere koopzondag in de Hilversumse binnenstad is.

In uw brief van 18 juli 2017 heeft u duidelijk te kennen gegeven dat de winkeltijdenverordening pas in de nieuwe raadsperiode aan de orde zal komen en dat de huidige regeling voldoende ruimte biedt om aan de wensen van de ondernemers te voldoen. De CDA fractie wil derhalve met spoed de volgende vragen aan u voorleggen

  1. Wat is de reden dat u heeft ingestemd met een dergelijke aanvraag, wetende dat deze impliciet inhoudt dat zonder verdere verruiming op 6 mei het quorum is verbruikt?
  2. Hoe kan het dat u vooruitlopend een nog te voeren discussie reeds ervan uitgaat dat deze verruiming er wel zal komen?
  3. In hoeverre is deze toezegging onherroepelijk en hebben we onszelf nodeloos in een tijdsklem gezet?
  4. Wat zijn de tijdslijnen voor de bespreking van de nieuwe verordening en wanneer wordt de gemeenteraad hierbij betrokken?

Tot slot merken wij op dat de raad wel degelijk een belangrijke beslissing heeft te nemen inzake uitbreiding van het aantal koopzondagen. Ons is ter ore gekomen dat er mogelijk boetes worden uitgedeeld door verhuurders aan winkeliers die niet open gaan op een zondag die is aangemerkt als koopzondag. Wat ons betreft moeten wij het niet zo ver laten komen.

 

CDA Olaf Streutker

Beantwoording vragen CDA over koopzondagen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.