02 januari 2019

Ingezonden brief / 18 december 2018 / door Willem van der Spek, Hilversum

Hilversum moet deze prachtige kans pakken

Aan de plannen voor het stationsgebied in Hilversum heeft Michel Huisman er een toegevoegd. Zijn presentatie in het Raadhuis deze week ontving een stormachtig applaus, een staande ovatie zelfs, van gemeenteraadsleden en vele belangstellenden. Het plan biedt geheel nieuwe perspectieven. De scheiding (‘Berlijnse Muur’) die het spoor maakt tussen oost en west Hilversum wordt ongedaan gemaakt. Voetgangers en fietsers kunnen de Schapenkamp gemakkelijk nemen door een slingerend verhoogd plateau waarop ook woningen zullen worden gebouwd in een bij Hilversum - en niet bij het Mediapark - passende stijl. Het stedelijk weefsel van de binnenstad wordt hiermee verbreid tot over het spoor. Het Oosterspoorplein krijgt een bebouwing die herinneringen oproept aan de vroeger bestaande halve circel van de locomotievenremise. Alles bij elkaar een prachtige aanvulling op het plan van de 7-straatjes waarvoor de gemeenteraad onlangs zijn voorkeur uitsprak. Dat plan moet nog worden uitgewerkt, dus een goede vergelijking met het plan van Huisman is nog niet te maken. Besluiten zijn er nog niet genomen. Alles ligt nog open voor een masterplan dat het aanzien van Hilversum voor de komende decennia gaat bepalen. Een gewaagd plan? NS Vastgoed wil er serieus naar kijken, zegt Huisman.  Om te zien hoe het ongeveer kan worden, is het Maankwartier in Heerlen het voorbeeld. Daar heeft Huisman voor het stationsgebied zijn plannen kunnen realiseren. Heerlen kreeg daarvoor subsidies. Voor Hilversum ligt er nu een gouden kans. Pak die. Tegen de gemeenteraad zou ik willen zeggen: ga kijken in Heerlen. De griffie kan die excursie organiseren. Spreek je uit voor een onderzoek naar het plan/model Huisman. Daarna kan de mening worden gevraagd van de Hilversummers. De uitkomst kan ik al raden. Net als die Hilversummer die mij zei: morgen ga ik direct met de trein naar Heerlen. Dat plan daar wil ik zien.

 

Willem van der Spek, Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.