14 februari 2018

Inwoners krijgen zeggenschap bij herinrichting verkeersknelpunten

De fractie van het CDA heeft donderdagavond 15 februari in de raadscommissie Verkeer en Beheer de toezegging gekregen dat inwoners actief betrokken worden bij de beoordeling van de verkeersknelpunten en de voorstellen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Wethouder Voorink deed deze toezegging na de aanbieding van een rapport door het CDA, waarin onder inwoners geïnventariseerd is welke verkeersplekken zij als onveilig ervaren.

Nadat het college in januari een prioriteitenlijst bekendmaakte van de verkeersonveilige plekken die aangepakt zullen worden, heeft het CDA een eigen onderzoek uitgevoerd onder inwoners. Ruim 100 inwoners hebben hier aan meegewerkt. Het resultaat van deze inventarisatie is een rapport met suggesties van plaatsen die veiliger moeten worden en een kaart waarop alle locaties gemarkeerd zijn. Het rapport en de kaart werden donderdagavond in de raadscommissie aan de wethouder aangeboden.

Het CDA heeft dit onderzoek gedaan omdat wij er van overtuigd zijn dat inwoners als dagelijkse gebruikers van de wegen, het beste weten waar het onveilig is. Onveiligheid is immers meer dan alleen de statistieken die zeggen hoeveel ongelukken er gebeuren. Het gaat er ook om dat je met een veilig gevoel de weg op gaat. Het is opvallend dat verschillende plekken die genoemd zijn door inwoners de laatste jaren juist zijn aangepakt. Voor het CDA is van belang dat knelpunten duurzaam worden opgelost, met oplossingen die het veiligheidsgevoel van gebruikers vergroot. Daarom is het belangrijk dat de toezegging is gedaan dat inwoners zeggenschap krijgen bij de herinrichting van knelpunten. Deskundigen en gebruikers versterken elkaar optimaal. Voor het CDA zijn de plekken die nu aangepakt worden nog maar het begin.

Daarnaast heeft het CDA ook gevraagd om bij alle maatregelen die genomen gaan worden, de verkeersveiligheid hand in hand te laten gaan met een goede bereikbaarheid. Het CDA wil veilige verkeerssituaties in heel Hilversum en specifiek bij maatschappelijke locaties zoals scholen, overheidsgebouwen en sportclubs. Bij alle maatregelen moet rekening gehouden worden met een goede doorstroming van het verkeer. Ook wil het CDA dat nieuwe fietspaden zoveel mogelijk vrij liggend worden gemaakt, op wegniveau met duidelijke rode fietssuggestiestroken. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in verlichting en reflectiestrepen, met name bij fietspaden. Dit bevordert de veiligheid aanzienlijk.  

 

Klik hier om het rapport te downloaden

Klik hier voor het uitgebreide krantenartikel in de Gooi en Eembode van 15 februari jl.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.