12 mei 2020

Opnieuw vragen aan de wethouder inzake vrij storten afval

Ruim 3 weken geleden heeft het CDA vragen gesteld over het dumpen van afval in Hilversum op plekken waar dit niet hoort.

Afgelopen weken is de problematiek helaas niet verdwenen. Deze komt telkens weer terug. Zie de beelden van vorige week woensdag (foto 1/2) en afgelopen weekend (foto 3/4) (de hoek Kleine Drift / Villa Industria / Minckelersstraat), Dergelijk dumpen van afval leidt niet alleen tot verrommeling van de samenleving en een afbreuk van leefbaarheid, maar trekt tevens ongedierte aan.

Vandaar dat het CDA de volgende vragen stelt:

1. De wethouder heeft aangegeven schriftelijk de laatste vragen van het CDA te beantwoorden, als toezegging in de commissie van 15 april jl. Wanneer kunnen we de beantwoording van deze vragen tegemoet zien?

2. Welke vorderingen zijn er sinds vorige maand in dit dossier?

In de beantwoording van 15 april geeft de wethouder aan het probleem te onderkennen, dat de GAD meer bevoegdheden hebben en dat ze extra mensen inzet om toezicht te kunnen houden. Met eventuele opsporing en beboeting tot gevolg.

3. Kan de wethouder nagaan of en op welke wijze de handhaving probeert te achterhalen / opsporen wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor het dumpen van afval? Hoeveel tijd en prioriteit wordt hieraan gehouden?

4. Is de wethouder het met ons een dat een beboeting een afschrikwekkende werking kan hebben op de het vrij storten van afval? En zou het informeren (middels stickers o.i.d.) dat een boete een gevolg is van illegaal afval dumpen ook een dergelijk effect kunnen bereiken?

Op 11 mei 2020 zijn de ondergrondse bakken geleegd. We hebben gehoord dat het overgebleven afval niet is meegenomen, maar door de handhavers in de lege bakken gedaan is. Dit kan beleid zijn. Het gevolg is echter dat een dag later (12 mei ’s ochtends), er al weer papier en PMD rondom de bakken zwerven.

5. Is het beleid dat omliggend afval niet wordt meegenomen, maar in de net geleegde bakken wordt geplaatst? Past dit binnen de gemaakte afspraken / gestelde kaders met de GAD?

6. Wat betekent deze werkwijze voor de afvalcapaciteit van de wijk en voor de inwoners?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.