11 juli 2019

Resultaten enquête vrijwilligersbeleid

Het op initiatief van het CDA Hilversum gedane onderzoek onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Hilversum heeft interessante resultaten opgeleverd. Zo blijken Hilversumse vrijwilligers bovengemiddeld veel (uren) werk te verrichten, maar zijn ze wel met te weinig: meer dan driekwart van de ondervraagde organisaties geeft aan moeite te hebben vacatures in te vullen, dit ondanks extra investeringen die de gemeente doet in o.a. de Vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn. Een andere zorgelijke uitkomst is de gemiddelde leeftijd van vrijwilligers: 65% van de ondervraagden is 50+.  Wat betekent dit voor de samenleving op langere termijn?   

Een andere uitkomst is dat de geënquêteerde vertegenwoordigers van Hilversumse organisaties die gebruik maken van vrijwilligers, aangeven erg enthousiast te zijn over de start van een proef met maatschappelijke dienstplicht: ‘Dat zou zeer welkom zijn’ is één van de positieve reacties.

De waarde van vrijwilligerswerk voor Hilversumse vrijwilligers en hun enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel komt duidelijk naar voren uit de enquête. Men doet vrijwilligerswerk om een bijdrage te leveren aan de samenleving, om zich gewaardeerd te voelen en om iets te betekenen voor een ander. Ook ontvingen wij maar liefst 86 (!) tips voor de gemeente om meer vrijwilligers te werven. 

Wij kunnen niet zonder vrijwilligers. Want zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven kerken dicht, kunnen scholen niets extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit. Vrijwilligers verdienen daarom onze grote waardering. 

Het CDA zal na de zomer een brede discussie starten over het vrijwilligersbeleid in Hilversum. Praat u ook mee?

Klik hier voor het rapport

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.