07 november 2017

Vertrek wethouder Nicolien van Vroonhoven

Het CDA-afdelingsbestuur en de CDA-fractie in de raad van de gemeente Hilversum zien hun wethouder met lede ogen voortijdig vertrekken naar Australië. Zij betreuren dat in hoge mate en zij is dus niet beschikbaar voor een volgende periode. Tevens hebben zij alle begrip voor haar keuze om, samen met het hele gezin, haar man te volgen die daar per 1 januari 2018 een aanstelling heeft gekregen.

Nicolien van Vroonhoven heeft op een breed terrein van de gemeentepolitiek de nodige aansprekende resultaten weten te bereiken.  

Op het gebied van het wonen zijn lastige bouwplannen als het KRO-eiland en het Crematorium tot ontwikkeling gebracht. Dat geldt ook voor het bouwplan van Anna's hoeve waar op dit moment in een duurzame openbare ruimte 550 woningen worden gebouwd. Huur en koop in verschillende prijsklassen en fase 4 gasloos!

Duurzaamheid is de rode draad in de vele bestuurlijke activiteiten van Nicolien Vroonhoven. Van zonnepanelen tot bewustwordings­projecten op scholen.

Nicolien van Vroonhoven heeft in goed overleg met de corporaties de samenwerking gezocht voor de komende jaren en dat ook weten te bereiken. Samenwerking is ook van toepassing op de buurten van Hilversum. Het handhaven van het karakter van Hilversum komt tot uitdrukking in haar portefeuille onderdeel monumenten zorg en Gooisch natuurreservaat, GNR.

Vele vrijwilligers zijn de afgelopen jaren bezig geweest op de heide en in de bossen.  De vrijwilligers die hand en spandiensten verlenen en het hart zijn van de samenleving.

Het bestuur en de fractie bedanken Nicolien voor haar inzet de afgelopen jaren en hopen haar over drie jaar weer terug te zien in Hilversum. Ook over drie jaar heeft het CDA vrouwen van het kaliber van Nicolien van Vroonhoven-Kok nodig om haar idealen om te zetten in de praktijk. Besturen is nu eenmaal verantwoordelijkheid durven nemen!

 

Het CDA-bestuur,                                                                          De CDA-fractie,

Haje Walch,                                                                                      Olaf Streutker,
Voorzitter (wnd).                                                                           Voorzitter.

 

Lees hier het persbericht van de gemeente

CDA zoekt opvolger voor van Vroonhoven-Kok

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.