25 april 2021

Geen visie op mobiliteit in Hilversum

Afgelopen donderdag werd door de gemeenteraad de langverwachte mobiliteitsvisie behandeld en met meerderheid (23 voor en 13 tegen) aangenomen. Het CDA stemde tegen. Raadslid en inmiddels verkeers- en mobiliteitsexpert van de fractie Evert Jan Kruijswijk Jansen, naderhand in de Gooi- en Eemlander als meest kritisch bestempeld, lichtte deze keuze in zijn bijlage uitgebreid toe:

Voorzitter,

Twee jaar terug kregen we van onze raadsvoorzitter, onze Pieter Broertjes, het boekje groter denken, kleiner doen van Herman Tjeenk Willink. Hij doet in dat boek de oproep de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien, positie te kiezen, het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken.

Die oproep zat in mijn achterhoofd bij het ontvangen van de mobiliteitsvisie. Want verkeer in Hilversum is een lastig onderwerp, ongemakkelijk soms ook. De verwachtingen van de visie waren hoog, heel hoog. In het coalitieakkoord was over de visie afgesproken: geen heilige huisjes, een concrete oplossing voor bestaande knelpunten zoals de Diependaalselaan en de Johannes geradtsweg en een duurzame oplossing voor bereikbaarheid en doorstroming in Hilversum.

Voorzitter, terwijl ik het voorlees en de mobiliteitsvisie bekijk, zou ik bijna een lachband laten mee draaien. Want dit is natuurlijk niet het stuk waar we drie jaar op hebben gewacht, dit stuk het stuk stelt teleur. visie? Het is gewoon een nota. Waar visie ontbreekt, verwildert het volk. Dat stond al in de bijbel. En als ik de bespreking vorige week in de commissie beluisterde, dan zijn we behoorlijk verwilderd. Dit stuk was wat het CDA betreft vanavond niet geagendeerd. Het is niet concreet, het staat vol wensdenken en het is geen antwoord op de knelpunten die we dagelijks ervaren. Dit was de kans om dat in deze periode wel geregeld te krijgen. Dit stuk is bij lange na niet de visie die ons was voorgehouden. De vijf amendementen en vier moties op dit stuk getuigen daar ook van. Vraag aan de wethouder: wanneer bent u vanavond tevreden? Hoe ver kan het stuk aangepast worden om het voor u zelf aanvaardbaar te houden? Wat is uw ondergrens?

Voorzitter, het CDA heeft drie redenen waarom we teleurgesteld zijn.

Allereerst, de mate van concreetheid. Dit stuk geeft geen oplossingen voor de knelpunten die we nu dagelijks in het verkeer van Hilversum ervaren. Voor de Johannes Geradtsweg is mogelijk een tunnel bedacht als oplossing, maar wij hebben grote vraagtekens of die er wel gaat komen. Wat als dat niet zo is? Wat bieden we de bewoners van dit gebied dan? Ook wij zijn volop in gesprek met de bewoners daar, de zorgen zijn groot. En waar zijn de oplossingen voor de Diependaalselaan? Of is dat hoofdstuk bij het kopiëren verloren gegaan? Omdat het cda wil dat we op korte termijn al concreet worden, dienen we het amendement van Democraten Hilversum mede in. Maar we hebben ook een motie gemaakt om nog dit jaar tot expertmeetings te komen voor beide lanen waarin we met elkaar concrete oplossingen voor de korte termijn kunnen verkennen en toetsen bij de professionals. Motie 21-53 dien ik hierbij in.

Het belang van die concreetheid brengt mij op mijn tweede punt. De ondernemers Gijsbrecht van Amstelstraat hebben prachtige plannen voor de ontwikkeling van dit unieke gebied. Daar hebben we al diverse malen aandacht voor gevraagd. En hoewel de visie aanknopingspunten biedt voor deze plannen, antwoordde het college afgelopen weken op schriftelijke vragen dat er pas iets aan de inrichting gedaan kan worden, wanneer de doorstroming op de Diependaalselaan is opgelost. Als we daar op moeten wachten, dan wordt het niets. Haast is geboden. Dat zijn we aan onze middenstand verplicht, ook gezien de verwachtingen die vanuit de gemeente waren gewekt over de ontwikkelingsplannen in relatie tot de mobiliteitsvisie.

Mijn derde punt gaat over de betrouwbaarheid van ons lokale openbaar bestuur. Vorig jaar werd besloten tot sluiting van de kleine spoorbomen. Een verstrekkend besluit voor de doorstroming en bereikbaarheid. Geen zorgen, zo zei wethouder Scheepers: de bereikbaarheid lossen we op bij de mobiliteitsvisie. Ik vraag wethouder Scheepers: vindt u nu werkelijk dat dit stuk een antwoord is op die zorgen? Durft u hiermee de tegenstanders van sluiting onder ogen te komen? Wat is uw antwoord aan de bewoners? Overigens werd een zelfde stelling betrokken door de VVD, want ook uw fractie beargumenteerde uw steun aan de sluiting van de kleine spoorbomen met de mededeling dat de mobiliteitsvisie een oplossing geeft voor het extra verkeer over de Johannes geradsweg. En u weet net als ik, dat blijkt met dit stuk luchtfietserij. Daarom voorzitter, dien ik hierbij nog een motie in (21-57) die al bij de griffie ligt, waarin ik voorstel om de uitvoering van de sluiting van de kleine spoorbomen, voorzien voor 2022, uit te stellen tot er daadwerkelijk een oplossing is voor het extra verkeer op de Johannes Geradtsweg.

Dank u wel.

Evert Jan Kruijswijk Jansen

Raadslid CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.