15 april 2020

Vragen aan de wethouder inzake vrij storten afval

De laatste tijd zien we dat er - voornamelijk bij ondergrondse afvalcontainers - veel afval buiten de daarvoor bestemde bakken geplaatst wordt. We kunnen niet inschatten of de huidige COVID-19 crisis (en de gevolgen voor wachttijden bij scheidingsstations) extra hiertoe bijdragen. Verontrustend is het wel, omdat het van invloed kan zijn op leefbaarheid en gezondheid.

Fractiemedewerker Tjalke de Jong heeft daarom de volgende vragen gesteld aan de wethouder ter attendering en zodat deze er nu iets mee kan. Tevens presenteert hij een potentiële oplossingsrichting, om dit probleem tegen te gaan.

De Gooi en Eembode besteedde er direct aandacht aan.

Geacht college,

Op verschillende plekken in Hilversum wordt afval gedumpt. Gezet op plekken waar dit niet hoort.

Drie voorbeelden zijn bijgevoegd, te weten Kamrad, Anna’s Hoeve en de hoek Kleine Drift / Villa Industria / Minckelersstraat. Foto’s zijn genomen op 14 april 2020.

Vandaar dat het CDA de volgende vragen stelt:

1. Bent u hiervan op de hoogte en hoe blijft u van dit soort praktijken op de hoogte?

2. Op welke manier stelt u handhaving en beter toezicht voor?

3. Is het mogelijk daders te achterhalen middels hun afval en hun te beboeten voor het gedrag?

4. Op welke termijn is dit opgelost?

5. Hoe schat u de gezondheidsrisico’s in? Op dit moment zijn – logischerwijs als gevolg van de Coronacrisis – maatregelen bij de scheidingsstations van de GAD. Hierdoor zijn de wachttijden verruimd.

6. Bent u van mening dat het dumpen van afval een gevolg is van deze wachttijden of is dit een structureel probleem?

In andere gemeenten worden er oplossingen gevonden voor het ongeoorloofd plaatsen van afval buiten de daarvoor bestemde plekken. Eén van de voorbeelden zijn zogenaamde containertuinen / citygards: een kleine tuin rondom een ondergrondse container. Met als positief neveneffect meer groen in de wijk.

7. Wil de wethouder dit overwegen en eventueel met lokale partijen (gedacht kan worden aan 035UrbanFarming) een voorstel aan de raad doen toekomen?

Namens de fractie CDA

Tjalke de Jong

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.