19 september 2018

Vragen over bibliotheek

"De bibliotheek is van en voor ons allemaal" althans zo voelt het voor veel Hilversummers. De kerntaken van een bibliotheek zijn het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur (bron: Bibliotheekwet WSOB).

Na de ondertekening van de ‘intentieovereenkomst Mediacluster Kerkbrink’, bijna een jaar geleden op 4 oktober 2017 (https://paper.gooieneembode.nl/open/5f097154/1a-103252-mediacultuurcluster-opkerkbrink-?mshare, is het lang stil geweest. Nu bereiken ons sinds een aantal weken via de media weer berichten waarin ambitieuze plannen rondom de bibliotheek worden ontvouwd, of in ieder geval het nieuws dat er plannen gemaakt worden. In deze berichten wordt nu niet meer één potentiële nieuwe locatie genoemd, maar wel drie potentiële locaties*

Er is door deze berichtgeving onduidelijkheid ontstaan rondom de locatie van de bibliotheek van Hilversum en de toekomstplannen van de bibliotheek. Daarom heeft de fractie van het CDA Hilversum de volgende vragen voor het college:

  • Wat is de reden, dat de Bibliotheek Hilversum uitkijkt naar een nieuwe locatie?
  • Wat maakt bijvoorbeeld de in de krant genoemde BCC locatie aantrekkelijker, aangezien het beleidsplan 2017-2020 van de Bibliotheek Hilversum aangeeft meer en deels andere ruimte nodig te hebben (pagina 19 onder ‘Huisvesting’) maar dit pand zeker niet groter is dan het huidige bibliotheekpand?
  • Wat wordt er in het in de krant aangehaalde ‘haalbaarheidsonderzoek’ onderzocht?
  • Welke kaders heeft wethouder bij het haalbaarheidsonderzoek meegegeven?
  • Wanneer verwacht de wethouder dat dit haalbaarheidsonderzoek dat bijna een jaar geleden in gang is gezet, is afgerond?
  • Is de BCC op de hoogte van de eventuele verhuisplannen, wat is de lengte van het huurcontract met de BCC en de voorwaarden rond opzegging van dit huurcontract? 
  • Wat zou de bestemming kunnen zijn van het huidige pand? Heeft men een idee van potentiële kopers?
  • Is de wethouder bereid om op korte termijn een bvs te organiseren waar de plannen rondom de bibliotheek met de raad kunnen worden gedeeld?

*In De Gooi- en Eemlander van d.d. 24/8/18 ‘BCC-pand in beeld bij bibliotheek Hilversum’ (https://www.gooieneemlander.nl/playlist/het-gooi-uitgelicht-0/artikel/bcc-pand-beeld-bij-bibliotheekhilversum wordt een nieuwe locatie uitvoerig besproken. Een denktank zou het BCC pand als serieuze optie overwegen.

Op 13/9/18 staat in diezelfde krant een artikel ‘Raadsels rond nieuwe bieb’ (https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/raadsels-rond-nieuwe-bieb  waarin de bibliotheek verhuist richting de omgeving van de Koninginneweg.

Gerben van Voorden

Jacobine van Dijk

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.