16 oktober 2020

vragen over gevolgen coronacrisis voor het verenigingsleven

Het verenigingsleven heeft het door de coronacrisis zwaar. Verenigingen kunnen niet of maar ten dele goed functioneren en inkomsten vallen weg. Daarom heeft het CDA de onderstaande vragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor sport- en cultuurverenigingen. 

Vragen CDA Hilversum

Geacht college,
Het coronavirus heeft een negatieve impact op onze samenleving. Zo zijn de sportverenigingen in Hilversum net als in het hele land enkele maanden dicht geweest en zijn door de recente maatregelen bezoekers en toeschouwers niet welkom. De inkomsten blijven weg maar veel kosten blijven doorlopen.

Het college wil de huurlasten van amateursportorganisaties voor 100% kwijt schelden voor de periode 1 maart t/m 31 mei 2020. Het gaat uitsluitend om huurinkomsten van de gemeente uit pacht en verhuur van sportaccomodaties aan amateursportorganisaties. Bij onvoldoende dekking vanuit de TVS regeling van de gederfde huurinkomsten, wil het college garant staan en het verschil uit de COVID-19 reserve bekostigen. Het CDA is blij dat de sportverenigingen in deze gederfde huurinkomsten worden gecompenseerd. De sportverenigingen hebben ten slotte een belangrijke betekenis voor onze samenleving.

Maar het CDA is ook van mening dat de sportverenigingen, ondanks de TVS regeling, nog steeds met financiële uitdagingen te maken hebben. Onder andere door het wegvallen van de barinkomsten en andere activiteiten waar de sportverenigingen hun inkomsten uit genereren. Zo zijn vanaf 29 september de sportkantines weer dicht. Dit heeft een grote impact op de financiën.

Veel aandacht gaat uit naar sportverenigingen, maar ook cultuurverenigingen hebben last van de bovenstaand geschetste ontwikkelingen.

Daarom heeft het CDA Hilversum de volgende vragen aan het college:

 1. Heeft het college een idee wat de impact van corona is op de sport- en cultuur verenigingen?
  • a. Zo ja, bent u bereid om deze analyse met de raad te delen?
  • b. Zo nee, bent u bereid om dit te inventariseren?
 2. Heeft het college al gesproken over steun van de gemeente (los van de tegemoetkoming in de gederfde huurinkomsten) met vertegenwoordigers van alle (getroffen) sport- en cultuurverenigingen.
  • a. Zo ja, wat kwam er uit die gesprekken naar voren?
  • b. Zo nee, waarom niet?
 3. Welke acties is het college bereid te nemen om de sport- en cultuurverenigingen door deze moeilijke periode te helpen?

Namens de fractie van het CDA
Ahmet Yorulmaz

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.