19 maart 2020

Zorg goed voor uzelf en uw naasten

De afgelopen week zijn we in een situatie beland die weinigen van ons voor mogelijk hadden gehouden. Ook in Hilversum kunnen we niet anders dan de adviezen van de deskundigen van het RIVM en onze regering opvolgen. Als gemeenteraad steunen we raadsbreed het gevoerde beleid en zullen we ons dienstbaar opstellen daar waar nodig. Burgemeester Broertjes roept ons allen in een videoboodschap op ons te houden aan de genomen maatregelen.

In de wetenschap en het vertrouwen dat de gemeente op dit moment samen met het rijk werkt aan oplossingen voor iedereen die het economisch gezien moeilijk heeft, kiest het CDA Hilversum er nadrukkelijk voor nu geen politiek te maken van deze crisis. Op dit moment vertraagt dat alleen maar.

Graag willen wij onze dank uitspreken aan allen die zich inzetten om het dagelijks leven zo veel als mogelijk door te laten gaan. Hulpverleners in de zorg, vitale functies in het MKB, in de logistiek en de supermarkten, de journalistiek maar ook alle ouders van schoolgaande kinderen die in heel veel gevallen het thuiswerken moeten combineren met het volgen van diverse lesprogramma’s. Ook onze zorg over diegenen die noodgedwongen zonder werk zijn komen te zitten – als samenleving zullen we ons solidair moeten verklaren en oog hebben voor hen die het moeilijk hebben.

Een speciaal dankwoord dan ook aan allen die omzien naar hun hulpbehoevende buurman of buurvrouw, die wellicht niet zo snel om hulp vraagt maar dat misschien wel nodig heeft. Als we allemaal één ander in de gaten houden, dan hoeft niemand vergeten te worden. Wilt u in Hilversum uw steentje bijdragen? Meld u dan aan bij stichting Present of één van de andere initiatieven.

Ook wijzen we u graag op het initiatief van ondernemers in Hilversum ‘Centrum Hilversum komt naar u toe’, te vinden via https://centrumhilversum.nl/

Voor de komende tijd wens ik u veel kracht en sterkte toe en zorg goed voor uzelf en uw naasten!

Olaf Streutker

Fractievoorzitter CDA Hilversum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.