Samen tegen eenzaamheid

Samen tegen eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich in sterke mate eenzaam. Dit vinden wij zorgelijk. Niet alleen omdat het gevoel van eenzaamheid verschrikkelijk is, maar ook omdat het leidt tot gezondheidsrisico's. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Wat hebben we gedaan?
Daarom heeft het CDA Hilversum 3 jaar geleden een motie ingediend. Om te zorgen voor:

"Een actieplan ter bestrijding van eenzaamheid, op een integrale en structurele manier."

Wij hebben dit thema niet losgelaten en zijn blij dat er allerhande initiatieven zijn opgestart om de eenzaamheid te bestrijden. En als gevolg van onze motie heeft de wethouder in mei 2017 een brief gestuurd, waarin deze aanpak beschreven is.

Onze belofte
Wij zullen dit thema niet loslaten. We hebben een morele verplichting naar elkaar om dit grote probleem samen op te pakken.
Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende

  • Eenzaamheidsbestrijding blijft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
  • Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.
  • Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het 'keukentafelgesprek' aan de orde te laten komen. Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.
  • De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.