Tjalke de Jong

Fractielid

Trots op waar ik leef, trots op waar ik woon! Mijn keuze voor het CDA is welbewust. Een mooi Hilversum behouden en een mooier Hilversum samen bouwen. Een Hilversum om fijn te wonen. Fijn wonen betekent voor mij meerdere dingen: goede voorzieningen, goede zorg en ondersteuning en veilig wonen. Veilig wonen betekent niet alleen het verminderen van overlast op straat, zoals bij Het Perronnetje (mijn buurt). Veilig wonen betekent ook dat je - als je minder zelfredzaam wordt - de voorzieningen kunt treffen om langer in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Ik ben Tjalke de Jong, 35 jaar en ben verkiesbaar om in onze gemeenteraad constructief en betrokken mee te werken aan dit Hilversum. Omdat ik trots ben waar ik leef, en trots ben waar ik woon!  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.