Gertjan Postma

Fractielid

Ik ben geboren en getogen in Hilversum. Daar heb ik de lagere school (Johannes Calvijn) en de middelbare school (Comenius College) doorlopen. Daarna ben ik na mijn militaire dienstplicht accountancy gaan studeren. Mijn twee zoons zijn in die tijd in Huizen geboren. Sinds dit jaar woon ik echter weer in Hilversum. Het is fijn om weer terug te zijn in mijn dorp! De lokale politiek heb ik altijd wel gevolgd. In mijn werk als organisatie-adviseur en financieel expert kom ik veel in aanraking met de keuzes die door de politiek worden gemaakt en waar mensen dan ook mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbare geld voor de jeugdzorg en keuzes binnen het sociaal domein. Ook de regionale samenwerking vind ik van groot belang, we kunnen binnen Hilversum niet zonder een goede samenwerking met onze buurgemeenten. Daar moeten we stevige afspraken over maken. De keuze voor het CDA is bijna vanzelfsprekend. Dat is voor mij de partij die omzien naar elkaar hoog in het vaandel heeft staan en dat spreekt mij erg aan. Deze en andere christendemocratische opvattingen passen goed bij mij en daar wil ik mij graag voor inzetten. Ik ga daar graag met u over in gesprek.

- Gertjan Postma 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.