Ascentio

Ascentio biedt geen oplossing.

Sint Annagebouw 26 februari jl.; de bijeenkomst over de perikelen rond zorginstelling Ascentio. Een belangrijk thema voor het CDA want het gaat over zorg, de wijk, veiligheid en handhaving.

De aanwezige CDA fractieleden hebben hier uit eerste hand kunnen vernemen wat de gevoelens, ervaringen en meningen zijn van de buurtbewoners, de gemeente, de politie en de directie van Ascentio. Belangrijk om een gefundeerde mening te vormen wanneer de vraag aan de orde komt of Ascentio kan blijven.

Het is goed dat er zorg wordt geboden voor jongeren en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand of licht verstandelijke beperking.    Ook bewoners van de Vitus buurt zien dat in. Echter, de overlast die veroorzaakt wordt door de bewoners van ondermeer het pand aan het Achterom, is onacceptabel. 

De betrokken partijen zijn in gesprek. Al geruime tijd. Waar de bewoners en ook onze fractie voor kwamen, was een erkenning door de directie van Ascentio van de mate en de ernst van de overlast. En, welke maatregelen nu getroffen gaan worden om dit in de toekomst te voorkomen.

Hier werd door directeur-eigenaar Jerrel Gilliot verder niet op ingegaan. Hij kon zelfs geen excuses aan de buurtbewoners over zijn lippen krijgen.

Waar het volgens de CDA fractie aan schort, zijn twee dingen.               

1.      Ten eerste het besef bij de directie van Ascention hoe ernstig de overlast situatie wel is. Het zijn tenslotte jongeren met gedragsproblemen, dus doe nou niet zo moeilijk, is de gedachtegang.

2.    Ten tweede is er onvoldoende begeleiding van deze jongeren. Wanneer je ziet welke problemen zij veroorzaken, zou je toch als leiding al lang maatregelen getroffen hebben door te voorzien in meer toezicht. Dat valt echter niet binnen het uurtarief van deze BV.

Kortom, met een dergelijke houding van Ascentio is er geen hoop voor de Sint Vitus buurt dat deze situatie gaat verbeteren. Wanneer het CDA een keuze moeten maken tussen  het welzijn van de buurtbewoners en de jongeren met een beperking, dan kiezen wij voor een leefbare buurt.

De omwonenden hebben het recht de leiding van Ascentio op normale buurtomgangsvormen aan te spreken en geïnformeerd te worden hoe overlast in de toekomst voorkomen gaat worden. Welke concrete maatregen stelt de leiding zelf voor?

Het CDA zal een adequate en professionele begeleiding van de jongeren en het terugdringen van de overlast aan de orde blijven stellen.

Maar ook voor hen die ondersteuning bij zelfstandig wonen nodig hebben moet dit mogelijk zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.