Samen tegen eenzaamheid

Het CDA Hilversum heeft in 2015 een motie ingediend met de volgende opdracht:

"Zo snel mogelijk een actieplan ter bestrijding van eenzaamheid op te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit actieplan moet leiden tot een integrale en structurele aanpak bij de bestrijding van Eenzaamheid."

Een thema-avond
Op 25 februari 2016 heeft het CDA een thema-avond over eenzaamheid georganiseerd. Na de inleiding, door raadslid Gerben van Voorden, nam de hoofdspreker van deze avond, Professor dr. Machielse, ons mee in de thematiek rondom eenzaamheid. Er is geen pasklare oplossing voor eenzaamheid. Mensen schamen zich dat zij zich soms eenzaam voelen, dit maakt het lastig om het probleem aan te pakken. Het gaat om maatwerk, bewustwording en samenwerking van organisaties, vrijwilligers en burgers. Wethouder Klamer voelt zich verbonden met dit thema en heeft aangegeven om er actief mee aan de slag te gaan.
Klik hier voor de presentatie van Professor dr. Machielse
Klik hier voor de foto's

Het resultaat tot nu toe
In Hilversum zijn er allemaal initiatieven opgestart om eenzaamheid te bestrijden. De wethouder heeft hierover in mei 2017 een brief gestuurd.
Klik hier voor de brief

Wat staat er in het verkiezingsprogramma 2018 -2022?

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorie├źn voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorgen aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:

  • Eenzaamheidsbestrijding blijft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
  • Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.
  • Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het 'keukentafelgesprek' aan de orde te laten komen.
  • Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneereenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdiginformele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.
  • De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.