We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen. Families zijn de hoeksteen van de samenleving. We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op hechte families waar je op terug kan vallen. Vanuit het gezin en de familie moeten de cirkels van aandacht en zorg steeds wijder getrokken worden. We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog.

Bij problemen in het gezin werken we aan één plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek. Nu zijn er te vaak te veel hulpverleners in huis die onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat de situatie zelfs kan verslechteren. Ook zien we dat mensen daardoor te lang afhankelijk blijven van hulp.

In tijden dat het even tegenzit is het fijn om iemand in je omgeving te hebben die je kan ondersteunen. Daarom is CDA Hilversum voorstander om het netwerk van leun- en steungezinnen uit te breiden.

Bij relatieproblemen bieden we laagdrempelige relatiehulp. We kijken daarbij als eerste naar het belang van de kinderen, zonder het gezin als geheel uit het oog te verliezen. We streven naar één loket waar mensen terecht kunnen bij complexe scheidingen. We zetten ook in op woonvormen die tijdelijke opvang bieden voor ouders met kinderen in een echtscheidings-situatie.

De medewerkers van het consultatiebureau zijn voor veel jonge ouders een belangrijke vraagbaak en het gebouw is een veilige plek. Concreet bestaat de wens om het consultatiebureau van het Edisonplein te verhuizen naar een centrale locatie in de buurt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.