Monumentenzorg en religieus erfgoed

Monumentenzorg en Religieus erfgoed

Hilversum is een stad met een eigen historie en kenmerkende monumenten. De afgelopen jaren is een duidelijke lijn neergezet om deze monumenten een herkenbare status te geven. Dat moet ook de lijn zijn voor de komende jaren. Religieus erfgoed heeft een vaste plaats in het beeld van Hilversum.

Met monumenten kan en moet je duurzaam omgaan.

Leegstand van beeldbepalende en karakteristieke monumenten moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Wanneer het oorspronkelijke gebruik van een monument niet meer haalbaar is zal het CDA  streven naar passende ,alternatieve bestemmingen zodat de monumenten hergebruikt kunnen worden. Het CDA zal meewerken aan noodzakelijke aanpassingen en wijziging van bestemming wanneer dit nodig is om een monument te redden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.