Bereikbaarheid

Gezien zijn centrale ligging in de Gooi- en Vechtstreek is het voor Hilversum belangrijk dat zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen alle vervoer goed geregeld is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.