Een parkeervriendelijke binnenstad

Het parkeerbeleid in Hilversum is er vooral op gericht om zoveel mogelijk auto’s in parkeergarages te stallen. Daarom zijn de tarieven in de gemeentelijke garages aanzienlijk lager dan voor parkeren langs de weg. Het CDA onderschrijft deze doelstelling. De tarieven dienen uitsluitend te worden afgestemd op het dekken van de kosten. Zij mogen niet worden geheven als een bijzondere bron van inkomsten.

Door de parkeertarieven in de avonduren te verlagen, wordt de lokale horeca gestimuleerd. Het CDA wil op niet-koopavonden een ‘laagtarief’ hanteren tussen 19.00 - 08.00 uur In de gemeentelijke parkeergarages: afrekenen per 15 minuten en een maximaal tarief van € 3,00 per avond. Bij wijkwinkelcentra worden 'blauwe zones' ingericht om kortstondig gratis parkeren mogelijk te maken in buurten waar betaald parkeren reeds is ingevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.