CDA Hilversum is voorstander van het principe 'De vervuiler betaalt'.

 

Het CDA wil toewerken naar 100% recycling van afval, en de burger daar ook verantwoordelijk voor maken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.