CDA Hilversum is tegen het houden van een referendum.

Een referendum is een volksstemming, waarbij de kiezer een vraag krijgt die hij of zij alleen met ja of nee kan beantwoorden. Ze kunnen geen nuances aanbrengen of argumenten aangeven. Volksvertegenwoordigers en bestuurders zijn gekozen om beslissingen te nemen. Het is hun taak alle voor- en nadelen bij een beleidsbeslissing af te wegen. Kiezers hebben vaak minder zicht op alle belangen die meespelen, omdat zij niet over alle informatie beschikken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.