De zorg verandert en de vergrijzing neemt alleen maar toe. CDA Hilversum wil dat er voldoende plekken zijn voor als de zorgvraag niet meer af te wenden is. Dit betekent voldoende zorgplekken in Hilversum en het liefst in uw eigen buurt.

De afgelopen jaren heeft CDA Hilversum gepleit voor het opstellen van een beleidsplan om de vergrijzing integraal het hoofd te kunnen bieden. De huidige coalitie heeft dit tegengehouden. Het huidige beleid heeft de afgelopen jaren voor veel onrust gezorgd. Zo is er veel ‘gesleept’ met ouderen en het overzicht van zorgaanbod ontbreekt. Dit kan niet en dit mag niet!

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:

  • levensloopbestendig bouwen;
  • stimuleren dat er kleine woonzorgcentra in de wijk worden gebouwd, gericht op ontmoeten;
  • aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Zeker nu!;
  • ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk onder ouderen;
  • blijvend investeren in mantelzorgbeleid;
  • behouden en ontwikkelen van zorgbanen;
  • bevorderen van beweging voor ouderen. Het houdt ze fysiek en mentaal vitaal;
  • rekening houden met de toenemende vergrijzing in het mobiliteitsbeleid;
  • het stimuleren van het gesprek over zingeving, het geeft betekenis;
  • het mogelijk maken van ontmoeting

Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dit kunnen ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen.

Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zoals een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid van de leefomgeving. Wij zetten in op het behoud van voorzieningen in de buurt.

We willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben.

Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn en moet er aandacht zijn voor zingevingsvragen. Gemeenten kunnen hierin een faciliterende rol spelen door de vestiging van hospices in de gemeente te stimuleren en waar nodig te ondersteunen met de financiering.

Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van veiligheid. Wij zetten in op meer voorlichting en willen dat de politie, banken en bedrijvenextra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.