Hilversum Klimaatneutraal in 2030?

 

Het CDA vindt dat burgers die zelf energie opwekken de ruimte moeten krijgen. Neem barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. Hierbij kan overigens wel een spanningsveld ontstaan met het beschermen van het Hilversums ‘dorpsgezicht’. Samen met de gemeente kunnen afspraken over de te leveren prestaties worden vastgelegd.  Eveneens hoe dit op een verantwoorde manier kan worden gerealiseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.