18 januari 2017

Fractieoverleg CDA in ‘t Veld 25 januari over bruggen bouwen.

De fractie van het CDA vergadert op woensdag 25 januari in het dorpshuis De Harmonie, Zwarteweg 13a (Veldzicht) in ’t Veld. De vergadering is openbaar.

De vergadering begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 31 januari  besproken. Op de agenda van de raad staat onder andere het voorstel voor de nieuwe bruggen in de Kerkweg en over de Westfriesesluis nabij Kolhorn.  De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.