01 februari 2017

CDA: geen coffeeshops in Hollands Kroon.

Het CDA is tegen het toestaan van het gebruik van drugs. Drugs zijn niet veilig en we moeten voorkomen dat mensen, vooral jongeren, drugs gaan gebruiken. Daarom willen we coffeeshops niet toestaan. Onze landelijke fractie neemt ook dit standpunt in en wij willen ook in onze gemeente geen coffeeshops. We zullen dus geen gehoor geven aan de oproep van de burgemeester van Den Helder.

In het Noordhollands Dagblad zei de burgemeester van Den Helder dat het goed zou zijn als de Noordkopraad zich zou uitspreken over de vraag of er ook coffeeshops op Texel en in Hollands Kroon moeten komen of dat zij alleen in Den Helder en Schagen gevestigd moeten zijn.

Deze oproep heeft ons als CDA fractie van Hollands Kroon verbaasd. De heer Schuiling pleit er voor dat de Noordkopraad zich hier over buigt. De Regionale Raadscommissie Noordkop is ingesteld om zich bezig te houden met de gemeenschappelijke regelingen en het programma De Kop Werkt. We hebben afgesproken het aantal onderwerpen tot eerder genoemde te beperken. Dit onderwerp hoort wat ons betreft dan ook niet op de agenda van de Regionale Raadscommissie Noordkop. Daarnaast is de commissie slechts adviserend en neemt geen besluiten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.