31 maart 2017

Inrichting en maximum snelheid Groetweg wordt aangepast.

De maximum snelheid en de inrichting van de Groetweg wordt aangepast. Dit om de verkeersveiligheid voor met name de fietsers te vergroten. 

De fractie van het CDA heeft al enkele jaren geleden aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op de Groetweg. De maximum snelheid is 80 km/uur, maar wordt vaak overschreden. Voor de fietsers op deze weg een gevaarlijke situatie. Op 14 maart heeft B & W van Hollands Kroon het besluit genomen om de maximum snelheid te verlagen naar 60 km/uur en de inrichting van de weg aan te passen door rode fietsstroken aan te brengen. De fractie van het CDA is blij met dit besluit.

Hieronder het collegebesluit van 14 maart:

Verkeersveiligheid Groetweg Middenmeer

De Groetweg in Middenmeer ligt buiten de bebouwde kom en is nu gecategoriseerd én vormgegeven als 80 km/u-weg. Er is geen fietspad of andersoortige fietsvoorziening voor (brom)fietsers. (Brom-)fietsers zijn niet toegestaan op 80-wegen. Geconstateerd is dat er wel regelmatig fietsers rijden op de Groetweg. De combinatie met het gemotoriseerd verkeer, dat maximaal 80 km/u mag rijden, leidt tot (gevoelens van) onveiligheid.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. de maximumsnelheid op de Groetweg Middenmeer te verlagen van 80 naar 60 km/u en hiertoe de bebording en markering aan te passen;

2. rode fietsstroken aan te brengen op de Groetweg;

3. de voorrangskruising Groetweg-Kolhornerweg op te heffen en 'verkeer van rechts heeft voorrang' in te stellen;

4. het verkeersbesluit te treffen ten behoeve van bovenstaande maatregelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.