15 mei 2017

Openbaar fractieoverleg CDA over jaarrekening in ‘t Veld.

De fractie van het CDA vergadert op woensdag 24 mei in het dorpshuis De Harmonie, Zwarteweg 13a (Veldzicht) in ’t Veld. De vergadering is openbaar.

De vergadering begint om 20.15 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 1 juni  besproken. Op de agenda van de raad staat onder andere de jaarrekening van 2016 en het voorstel voor het Cultuurhuis in Lutjewinkel.  De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.