09 februari 2019

Agrarisch Congres Schagen - 11 februari 2019: Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland

Perspectief voor landbouw en visserij in Noord-Holland, dat is het thema van het agrarisch congres dat op 11 februari gehouden zal worden in het Slot Hotel in Schagen. Medewerking wordt verleend door Jaco Geurts, Tweede Kamerlid , woordvoerder landbouw en visserij, Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw in Noord-Holland, Willemien Koning, boerin en Statenlid CDA Noord-Holland, woordvoerder landbouw en milieu en Frank Frohwijn CDA-Lijsttrekker voor het Waterschap HHNK.

Welke kant gaat het op met mestbeleid, fosfaatwetgeving, dieraantallen en gewasbeschermingsmiddelen? Hoe wordt strijd tegen verzilting opgepakt? Hoe zorgen we voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten en voldoende personeel? Hoe spelen we in op de maatschappelijke wens rond duurzaamheid, toename van biodiversiteit en kringlooplandbouw? Zijn daar verdienmodellen voor te vinden? Wat is de toekomst van de pulsvisserij?

Al deze zaken zullen op 11 februari aan de orde komen vanuit provinciale en landelijke invalshoek. Het congres wordt georganiseerd door CDA Schagen, Den Helder, Texel, Hollands Kroon en CDA Noord-Holland. Congresvoorzitter is Theo van Eijk en de avond zal interactief zijn.

Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis!

Datum: 11 februari 2019 Locatie Slot Hotel Schagen, Slotplein 4, Schagen . Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur) Entree: gratis - iedereen is welkom!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.