24 januari 2018

Balieloos werken: digitaal of de gemeente komt naar u toe.

Afgelopen periode zien we veel onrust onder inwoners over de plannen van de gemeente om de publieksbalie in de toekomst te sluiten. De indruk is ontstaan dat hiermee de gemeente in de toekomst alleen bereikbaar is via de digitale weg. Gelukkig is dit een misverstand. De dienstverlening zal juist dichter bij huis plaats kunnen vinden, de gemeente komt naar de inwoners toe. Het CDA juicht dit toe, voor veel inwoners is de huidige publiekbalie lastig te bereiken. Deze plannen worden dan ook van harte ondersteund door het CDA. Voor veel mensen wordt het veel makkelijker als thuis of in de buurt zaken worden geregeld en men niet naar de balie in Anna Paulowna hoeft te reizen. De plannen zijn ook nogmaals toegelicht via een memo aan de raad. Onderaan dit bericht kunt u de memo vinden.

Steeds meer dienstverlening vindt digitaal plaats, handig voor mensen die digitaal vaardig zijn. Inwoners kunnen ieder moment van de dag de zaken regelen. Een aantal zaken mag echter niet digitaal worden geregeld, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. Maar ook zijn er mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening omdat zie niet digitaal vaardig zijn of graag persoonlijk iemand willen spreken. Als de publieksbalie sluit, zal de persoonlijke dienstverlening juist dichter bij huis plaats gaan vinden. De gemeente ‘komt naar u toe’, bij u thuis of een openbare plek in de buurt. Dat gebeurt nu ook al bijvoorbeeld voor geboorteaangiften. Deze dienstverlening zal worden uitgebreid. In 2018 zal een uitgebreide proef worden gedaan met het ‘balieloos’ werken. Zo is 1 april 2019, als de balie sluit, voldoende ervaring opgedaan en is duidelijk of alle dienstverlening in de buurt goed werkt.

Memo van het college over de dienstverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.