11 januari 2020

CDA fractie legt verantwoording af over de besteding van het fractiebudget.

Conform de verordening ambtelijke bijstand van de gemeente Hollands Kroon legt de fractie van het CDA verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Het overschot wordt terug gestort naar de gemeente conform de verordening.

De verantwoording vindt u hier.

Voor vragen of de achterliggende stukken kunt u contact opnemen met sjaakvriend@hollandskroon.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.