29 mei 2020

CDA fractie nodigt u uit voor het digitale overleg.

De fractie nodigt  u uit voor de eerstvolgende digitale overleggen van de fractie.

De fractie van het CDA vergadert op woensdag 10  juni a.s. De vergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt digitaal plaats. Indien u wilt deelnemen, stuur dan een mail naar janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl.  Hij nodigt u dan digitaal uit. Aan de orde komt o.a. de agenda voor de raadsvergadering van woensdag 17 juni a.s.  De stukken voor de raadsvergadering staan (binnenkort) op de website van de gemeente. Op het moment van verspreiding van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. De verwachting is dat op de agenda komen te staan: de jaarrekening en de begrotingen 2021 en jaarstukken 2019 van de diverse gemeenschappelijke regelingen. 

Op maandag 22 juni a.s. vergadert de fractie om 20.00 uur om de raadsvergadering van 2 juli voor te bespreken. De agenda hiervan is nog niet bekend. Om deel te nemen, geldt hetgeen hiervoor aangegeven.

Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen is dat uiteraard mogelijk (ook telefonisch).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.