05 januari 2020

CDA-fractie vergadert 16 januari in Lutjewinkel.

De fractie van het CDA vergadert op donderdag 16 januari a.s. De vergadering is openbaar en vindt plaats in Cultuurhuis De Kolk te Lutjewinkel, Weereweg 32 (parkeren aan de achterzijde). De vergadering begint om 20.00 uur. Aan de orde komt o.a. de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 23 januari a.s. De stukken voor de raadsvergadering staan (binnenkort) op de website van de gemeente. Aan de orde komt (onder voorbehoud)  o.a. een aantal bestemmingsplannen, aankopen ten behoeve van de herstructurering Wieringerwerf en verkoop van de voormalige basisschool de Meerpaal in Anna Paulowna.

Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.