25 mei 2019

CDA-fractie vergadert openbaar op 5 en 12 juni.

Graag nodig ik u uit voor de komende openbare overleggen van de fractie.

De fractie van het CDA vergadert op woensdag 5 juni a.s. De vergadering is openbaar en vindt plaats in De Oude School te Wieringerwaard, Populierenlaan 23a.

De fractie van  het CDA vergadert ook een week later, woensdag 12 juni a.s. Ook die vergadering is openbaar en vindt plaats in de Cultuurschuur te Wieringerwerf, Loggersplein 1.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. In de vergadering van 5 juni a.s. wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 13 juni a.s. besproken. De stukken voor de raadsvergadering staan (binnenkort) op de website van de gemeente. Aan de orde komt o.a. de jaarrekening.

In de vergadering van 12 juni a.s. wordt de agenda voor de raadsvergaderingen van 20 juni, 25 juni (extra) en 27 juni besproken (o.a. beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten, gebiedsplan Wieringermeer en kadernota).

Gelet op de aard en aantal van de te bespreken onderwerpen is het mogelijk dat nog een extra fractievergadering wordt ingelast.

Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

 

Enkele belangrijke data:

Woensdag 5 juni fractie

Dinsdag 11 juni beeldvormende raadsvergadering gebiedsplan Wieringermeer

Woensdag 12 juni fractie

Donderdag 13 juni beeldvormende raadsvergadering beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten en aansluitend (21.30 uur) raadsvergadering over o.a.de jaarrekening

Donderdag 20 juni reguliere raadsvergadering, agenda nog niet bekend, waarschijnlijk beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten

Dinsdag 25 juni extra raadsvergadering gebiedsplan Wieringermeer

Donderdag 27 juni raadsvergadering kadernota

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.