11 januari 2018

CDA legt verantwoording af over de besteding van het fractiebudget 2017.

Conform de verordening ambtelijke bijstand van de gemeente Hollands Kroon (zie hieronder voor het betreffende artikel) legt de fractie van het CDA verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Het overschot wordt teruggestort naar de gemeente conform de verordening.

De verantwoording vindt u hier.

Achterliggende stukken zijn in te zien bij de penningmeester van de fractie. De penningmeester is te bereiken via sjaakvriend@hollandskroon.nl 

 

Artikel 10 Verantwoording

1. Elke fractie legt binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Dat gebeurt door het openbaar maken van een jaarverslag via de voor de fractie geƫigende communicatiekanalen.

2. Elke fractie dient het jaarverslag en de onderliggende originele betalingsbewijzen zeven jaar te bewaren. Bij het opheffen van politieke fracties kunnen deze stukken bij de griffie ter archivering worden aangeboden.

3. Het bedrag dat de fracties niet hebben gebruikt in het betreffende kalenderjaar wordt teruggestort binnen 2 maanden nadat het kalenderjaar is geƫindigd.

4. Onduidelijkheden over verantwoordingen worden voorgelegd aan het presidium.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.