04 november 2017

Dossier Huisvesting MFA De Ontmoeting en Kroondomein.

Op 2 november jl. bespraken we als gemeenteraad het dossier over de huisvesting .  Een dossier dat verstrekkende gevolgen had voor Hollands Kroon en twee van haar wethouders. De wethouders Theo Meskers en Frits Westerkamp hebben hun politieke verantwoordelijkheid genomen en zijn afgetreden. We betreuren dat het zo heeft moeten lopen, maar dit besluit was onvermijdelijk.  

Eerst ga ik even terug in de tijd. Bij de fusie van de oude gemeenten tot Hollands Kroon hebben we besloten om de organisatie te huisvesten in De Ontmoeting, het toenmalige gemeentehuis van Anna Paulowna, en tijdelijk in het oude gemeentehuis van Anna Paulowna, omgedoopt tot het Kroondomein. Het Kroondomein werd dan ook verbouwd voor de korte termijn, groot onderhoud zoals aan het dak en installaties , werd niet aangepakt.

In 2015 werden er plannen gemaakt voor de langere termijn. Inmiddels bleek de wereld behoorlijk veranderd. De ambtelijke organisatie was fors gewijzigd, er wordt meer op locatie gewerkt en er zijn minder ambtenaren.  Het aantal leerlingen op de scholen is afgenomen. De Meerpaal is aan vervanging toe. De intentieovereenkomst voor herontwikkeling van het oude gemeentehuis had geen vervolg gehad. Tijd dus om plannen opnieuw te bekijken.

Dat heeft geleid tot de plannen, die in 2015 aan ons als raad zijn voorgelegd.

-          Verbouw het Kroondomein zodanig dat de locatie voor de lange termijn geschikt is als werklocatie voor het personeel waar we verantwoordelijk voor zijn. Dus ook het groot en achterstallig onderhoud.

-          Verbouw het MFA zodanig dat het het multifunctionele organisatie wordt met gebruik door 3 scholen, kinderopvang, zorgcluster, politie, bestuurscentrum, vergader- en conferentieruimte en kantoren voor de verhuur.

Voor dit alles was heel veel geld nodig, maar er stonden deels huurinkomsten tegenover en OBS de Meerpaal was dan ook gehuisvest. Uiteindelijk hebben we hiertoe besloten, omdat uit het voorstel bleek dat dit financieel de meest aantrekkelijke optie was. Hoewel er veel commotie was, dit konden en wilden we uitleggen aan onze inwoners.

Tot bleek dat de beschikbare budgetten waren overschreden. ‘Nee toch, het zal niet’, was onze eerste reactie. In eerste instantie leek het er op dat het ging om overschrijdingen op het budget en dat de raad hierover niet tijdig was geïnformeerd. De genomen besluiten leken onvermijdelijk. Zoals extra achterstallig onderhoud bij het Kroondomein.

Bij nadere bestudering van de stukken en dat bleek ook uit het rapport van de auditcommissie, blijkt dat we niet alleen te laat, maar ook onjuist en onvolledig waren geïnformeerd.

En dan doel ik op het feit van de tijdelijke huisvesting van de leerlingen van de scholen. Uitstel had een optie geweest, die ons niet is voorgelegd. Maar het allerergste is het onjuiste besluit, waarmee dit project is gestart in september 2015. De afschrijvingstermijnen waren onjuist gehanteerd. Wellicht hadden we met een juiste voorstelling van de kosten een ander besluit genomen.

Als we alle zaken op een rijtje zetten dan vragen we ons af hoe dit mogelijk is. Hoe kan het zijn dat dit kon gebeuren. Hoe kunnen wij als raad onze kader stellende en controlerende rol uitvoeren als we onjuiste cijfers krijgen voorgelegd, niet tijdig worden geïnformeerd over afwijkingen en bij wijzigingen geen keuze kunnen maken? De raad heeft het budgetrecht en dat hebben we niet kunnen uitvoeren. Waar is de politieke sensitiviteit? Dit toont eens te meer aan dat de maatregelen in Balans 2018 hard nodig zijn. De controle op de interne processen is onvoldoende. Ook bij zelfsturende teams hoort controle.

De wethouders Meskers en Westerkamp hebben hun politieke verantwoordelijkheid genomen en zijn terug getreden. We hebben respect voor het besluit dat ze hebben genomen, een besluit dat onvermijdelijk was.

Maar we moeten een situatie als deze in de toekomst voorkomen en hier moet hard aan gewerkt worden door de organisatie, college en raad. De maatregelen genomen in Balans 2018 moeten zorgen dat de processen goed gaan verlopen, de controle een onderdeel is van deze processen en het vertrouwen wordt hersteld.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.