02 december 2018

Fractie CDA vergadert op 12 december in Lutjewinkel.

Graag nodig ik jullie uit voor het openbaar fractieoverleg.

De fractie van het CDA vergadert op woensdag 12 december a.s. De vergadering is openbaar en vindt plaats in het verenigingsgebouw van ‘de Lutters’ te Lutjewinkel, Plantsoenstraat 1.

De vergadering begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van dinsdag 18 december a.s. besproken. De stukken voor de raadsvergadering zijn binnenkort te vinden op de website van de gemeente.

Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

 

Op dinsdag 4 december a.s. vindt een extra raadsvergadering plaats, eerst in beslotenheid en aansluitend in de openbaarheid. In de openbaarheid wordt de voordracht van de gemeenteraad voor de nieuwe  burgemeester bekend gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.