06 april 2020

Gemeentepolitiek in Corona tijd: werkwijze van de fractie.

Het Corona virus heeft een grote invloed op ons allemaal. Het belangrijkste is gezond te blijven. De door de Rijksoverheid  genomen maatregelen lijken te werken. Het einde is echter nog (lang)  niet in zicht. Denk goed om elkaar en uzelf!

De maatregelen hebben uiteraard ook gevolgen voor het functioneren van het openbaar bestuur. Gelet op de aard van de maatregelen is de raadsvergadering en daarmee ook onze fractievergadering van maart geannuleerd. Nu de maatregelen zijn verlengd en er wetgeving op handen is om als gemeenteraad digitaal besluiten te kunnen nemen, ziet het er naar uit dat zolang fysieke bijeenkomsten zijn verboden de gemeenteraad en  onze fractie de komende weken/maanden digitaal zal vergaderen. Digitaal vergaderen maakt uw inbreng lastiger. Het voorstel is om zaken die u onder onze aandacht wenst te brengen te mailen naar sjaakvriend@hollandskroon.nl. Bellen mag ook, zie de gegevens over de raadsleden van het CDA op de website van de gemeente. Zoals het er nu naar uitziet zal de gemeenteraad op 16 april en 23 april a.s. digitaal vergaderen. De agenda en de stukken komen op de website te staan. Voor nu kunnen we niets anders dan adviseren om die website  goed te blijven  raadplegen.

We hopen met u dat we het virus onder controle krijgen en dat we elkaar over niet al te lange tijd weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Namens de fractie CDA HollandsKroon

Sjaak Vriend

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.