12 september 2018

Openbaar fractie-overleg CDA in Hippolytushoef op 19 september

De fractie van het CDA vergadert op woensdag 19 september a.s. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de Hippolytuskerk, Kerkplein 17 te Hippolytushoef.

De vergadering begint om 20.00 uur. In de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 27 september a.s.besproken. De stukken voor de raadsvergadering zijn binnenkort te vinden op de website van de gemeente. In die vergadering wordt onder andere gesproken over extra middelen voor de zorgbehoefte, de regionale structuurvisie op het gebied van verblijfsrecreatie en meerdere bestemmingsplannen.

Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.