04 oktober 2017

Openbaar fractieoverleg CDA in Anna Paulowna op 25 oktober.

De fractie van het CDA vergadert op woensdag 25 oktober in de Samenvaartkerk, Molenvaart 421 te Anna Paulowna. De vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. Tijdens de vergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 2 november besproken. Op de agenda van de raad staat o.a. de programmabegroting 2018, de huisvesting Kroondomein en MFA De Ontmoeting en de ICT bestuursopdracht.  De stukken voor de vergadering zijn te vinden op de website van de gemeente. Ook als u met de fractie wilt spreken over andere onderwerpen bent u van harte welkom.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.